Bộ trưởng Lê Thành Long được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

Hôm nay (14/4), tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương lập danh sách 197 người ứng cử thuộc khối Trung ương đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Bộ trưởng Lê Thành Long được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội - Ảnh 1

Bộ trưởng Lê Thành Long

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nằm trong danh sách 17 người thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội.

PV