Bộ trưởng Kinh tế tài chính Pháp tăng sức ép với EC

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Bộ trưởng kinh tế tài chính Pháp cho rằng tỷ lệ lãi suất hiện hay của Châu Âu đang tạo ra những bất ổn.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/TCCK/42160/default.aspx