Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

    Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2022), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã gửi thư tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành Tài chính. TBTCVN xin đăng tải nội dung bức thư của Bộ trưởng.

    TBTCVN

    Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-truong-ho-duc-phoc-gui-thu-chuc-mung-nhan-dip-ky-niem-77-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tai-chinh-111636.html