Bộ trưởng gửi thư chúc mừng ngày truyền thống ngành Tài chính

  Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, các chính sách mới, chưa có tiền lệ được ngành Tài chính đề xuất, triển khai thực hiện trong thời gian qua đã phát huy tác dụng hết sức tích cực, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

  Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2022), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.

  Tạp chí Tài chính doanh nghiệp trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc:

  Trong thư Bộ trưởng nêu rõ, trước những thách thức mới do ảnh hưởng của thiên tai và đại dịch Covid-19, trong những năm gần đây, ngành Tài chính đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành chính sách tài khóa vừa huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, vừa hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế như: gia hạn, miễn, giảm nhiều loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất…

  Các chính sách mới, chưa có tiền lệ được ngành Tài chính đề xuất, triển khai thực hiện trong thời gian qua đã phát huy tác dụng hết sức tích cực, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

  An Nhiên

  Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/bo-truong-gui-thu-chuc-mung-ngay-truyen-thong-nganh-tai-chinh-d32136.html