Bộ trưởng Đinh La Thăng chuẩn bị giải trình

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ vào cuối tháng 4.

Bộ trưởng Đinh La Thăng

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng sẽ là “nhân vật” chính của phiên giải trình dự kiến được truyền hình trực tiếp này.

Theo kế hoạch, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phải báo cáo, giải trình về tình hình vi phạm, nguyên nhân và hậu quả, các giải pháp khắc phục đã và sẽ thực hiện.

Lê Kiên/ Tuổi Trẻ