Bộ trưởng đi công tác được ở phòng 2,5 triệu/ngày?

Giá thuê phòng nghỉ cho lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương là 2.500.000 đồng/ngày/phòng...

Đó là một trong nhiều nội dung quy định tại dự thảo Thông tư "Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.

Bộ trưởng đi công tác được ở phòng 2,5 triệu/ngày? - Ảnh 1

Dịch vụ đạt tiêu chuẩn 4 sao dành cho khách sử dụng hàng ghế thương gia. Ảnh minh họa

Về định mức công tác phí, Thông tư nêu rõ lãnh đạo, cán bộ được thanh toán chi phí đi lại, ăn ở theo hóa đơn thực tế.

Về quy định đi công tác bằng máy bay, Thông tư quy định lãnh đạo cấp cao (trên cấp Bộ trưởng) sẽ thực hiện chế độ theo quy định hiện hành.

Đối với cấp Bộ trưởng và các chức danh có hệ số lương từ 1,3 trở lên sẽ được hưởng chế độ hàng ghế thương gia (Business class hoặc C class) nếu đi công tác bằng máy bay.

Hạng ghế thường dành cho các chức danh cán bộ, công chức, viên chức còn lại.

Về công tác phí, tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác với lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

Trong trường hợp lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh tương đương nhận khoán thì mức khoán là 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Nếu đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, Thông tư quy định đối với Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Với các vùng còn lại, Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

Cán bộ, công chức, viên chức còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại), thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng).

Quy định sẽ áp dụng đối với tất cả các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thông tư cũng quy định cụ thể về chế độ chi tiêu cho các hội nghị cũng như công tác phí của từng cấp, ngành, từng chức danh cán bộ, công chức.

Theo đó, với những hội nghị triển khai trên phạm vi toàn quốc do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức. Kể cả các hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề... đều phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bằng văn bản. Các ban của Đảng ở Trung ương khi tổ chức hội nghị toàn quốc, phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thường trực Ban Bí thư. Thời gian cuộc họp cũng được quy định chỉ được kéo dài từ 1 đến 3 ngày.

Hà Nội quyết khoán xe công: Nói là làm

Với các cuộc hội họp trực thuộc các cấp, ban, ngành địa phương phải được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện theo đúng quy định.

Thông tư nhấn mạnh, mọi chi phí hội nghị phải thực hiện theo đúng quy định, chế độ, không phô trương hình thức, không tổ chức liên quan, chiêu đãi, không chi các hoạt động kết hợp tham quan, nghỉ mát, không chi quà tặng, quà lưu niệm. Đồng thời tăng cường họp trực tuyến (online), thực hiện lồng ghép các cuộc họp nhằm bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

An An