Bộ trưởng dầu mỏ Iraq muốn tăng sản lượng trong năm 2017

Bộ trưởng dầu mỏ Iraq đã kêu gọi các nhà sản xuất dầu mỏ và khí tự nhiên hoạt động trên nước này tiếp tục tăng sản lượng năm tới.

Bộ trưởng dầu mỏ Iraq muốn tăng sản lượng trong năm 2017 - Ảnh 1

Các bình luận của Jabar al-Luaibi do các quốc gia OPEC đang cố gắng thực hiện một thỏa thuận hạn chế sản lượng dầu lần đầu tiên kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008, để thúc đẩy giá dầu thô.

Tuyên bố của Bộ đã trích dẫn nhận xét của Luaibi đưa ra trong một cuộc họp của các nhà điều hành ngành dầu mỏ Iraq tại thành phố dầu mỏ phía nam Basra để xem xét các kế hoạch phát triển mỏ dầu của Bộ này.

Tuyên bố này không đề cập tới quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC vào ngày 28/9 giảm sản lượng xuống phạm vi từ 32,5 triệu thùng/ngày tới 33,0 triệu thùng/ngày.

Sản lượng của OPEC đứng ở mức khoảng 33,6 triệu thùng/ngày trong tháng 9, theo một khảo sát của Reuters sản lượng của Iraq khoảng 4,43 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng đã khẳng định sự cần thiết trong tương lai tăng sản lượng dầu mỏ và khí đốt thông qua tăng cường những nỗ lực quốc gia và những công ty đã được cấp giấy phép đối với những ngày còn lại của năm 2016 và năm 2017.

Các mục tiêu sản lượng của công ty nước ngoài cần đạt được trong thời hạn được giao.

Bộ cũng có mục tiêu tăng sản lượng khí đốt 350 đến 450 triệu feet khối mỗi ngày cho sản lượng của quốc gia năm 2017.

Mức khí đốt tự nhiên tại khu vực phía nam Iraq ngắn chặt với mức sản lượng dầu thô do hai loại này được sản xuất từ cùng một nguồn cung cấp.

Nguồn: VITIC/Reuters