Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chúng ta đang nợ dân

"Gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là hệ lụy rất lớn. Vì vậy bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu, tìm kiếm thị trường, giải quyết bài toán về kinh phí thì cái gốc chính là giải quyết sản xuất. Vì thế cần tập trung vào dạy nghề..." - Tân Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung trăn trở tại lễ bàn giao nhiệm vụ từ nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, sáng 14/4.

KTĐT - "Gần 200.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp là hệ lụy rất lớn. Vì vậy bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu, tìm kiếm thị trường, giải quyết bài toán về kinh phí thì cái gốc chính là giải quyết sản xuất. Vì thế cần tập trung vào dạy nghề..." - Tân Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung trăn trở tại lễ bàn giao nhiệm vụ từ nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, sáng 14/4.
Tân Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, LĐTB&XH là Bộ có quy mô lớn, chức năng và nhiệm vụ nặng nề, công việc gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Đây là vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm hết sức nặng nề. Vì thế, ông mong muốn, tập thể lãnh đạo cùng các đơn vị tập trung thực hiện đúng, đầy đủ và chính xác các chế độ, quy định pháp luật trong từng lĩnh vực. Cũng như, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, thay thế các chính sách cho phù hợp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Chúng ta đang nợ dân - Ảnh 1

Tân Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH nhận bào giao nhiệm vụ từ nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền sáng 14/4

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng còn có nhiều nội dung đang chờ đợi và chúng ta đang nợ dân. Chẳng hạn, 8 triệu người có công với cách mạng, 3 triệu người hưởng trợ cấp xã hội trong điều kiện kinh phí, thu nhập còn hạn chế, cuộc sống tối thiểu còn nhiều khó khăn. Đáng quan tâm hơn là một bộ phận phải được hưởng đầy đủ chính sách, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, mà họ vẫn chưa được hưởng. Vấn đề nâng lương cho người lao động trong các DN cũng là một bài toán khó... Chính phủ rất trăn trở điều này và ngành cũng thế. Nếu Nhà nước nâng lương rồi, mà DN không phát triển được thì giải quyết làm sao?
Về vấn đề số cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp ngày càng tăng, tân Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cho rằng: "Cần tập trung đổi mới căn bản vấn đề dạy nghề. Cái này cần có một chuyên đề riêng để bàn luận". Tệ nạn xã hội; môi trường sống của Nhân dân; một bộ phận trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, bị xâm hại... và nhiều vấn đề khác đã được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu ra. Vì thế, trong thời gian tới, cần suy nghĩ vấn đề theo hướng cái gì chúng ta đang nợ dân thì phải tập trung xử lý cái đó trước. Chúng ta đi từng bước và chủ yếu bước đầu là tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoàn thành chức năng nhiệm vụ để thực sự đáp ứng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Oanh Trần