Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Cán bộ dân số tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới

Làm việc với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao và ghi nhận những kết quả Tổng cục đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các cán bộ, người lao động của đơn vị tập trung tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, phù hợp với bối cảnh mới...

Ngày 22/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã làm việc với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và định hướng, tháo gỡ những khó khăn trong thời gian tới sau khi thực hiện cơ cấu Tổng cục thành Cục Dân số theo quy định tại Nghị đinh 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế vừa được Chính phủ ban hành.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình và Lãnh đạo một số Cục/Vụ/Văn phòng Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các đại biểu đã nghe đại diện Lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình báo cáo kết quả làm việc thời gian qua cũng như một số đề xuất sau khi thực hiện việc cơ cấu tổ chức Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Cục Dân số.

Cùng đó, Bộ trưởng và các đại biểu cũng đã nghe Chủ tịch Công đoàn của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục chia sẻ, bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị sau khi cơ cấu lại tổ chức bộ máy.

Qua lắng nghe trao đổi, thảo luận của các đại biểu dự buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, trong bối cảnh chung của quốc gia, dân số là lĩnh vực có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước.

"Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao và ghi nhận những kết quả Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã đạt được trong thời gian qua, đã đóng góp cho sự phát triển của ngành, cùng ngành thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như sự phát triển chung của đất nước" - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn nhiều thách thức trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

"Lãnh đạo Bộ cảm ơn các đồng chí đã đóng góp ý kiến thẳng thắn, những gì làm được và những gì chưa làm được, mong muốn để lĩnh vực dân số phát triển tốt hơn. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong thực hiện nhiệm vụ chung của ngành.

Chúng tôi luôn mong muốn tiếp tục được lắng nghe nhiều hơn các ý kiến, đề xuất của các đồng chí để giúp Bộ Y tế làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ về về lĩnh vực này" - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương để làm việc, phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng sơ kết Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới, từ đó có cách nhìn toàn diện và xuyên suốt đến địa phương các cấp trong công tác dân số. "Đây là việc hết sức quan trọng, các đồng chí cần tập trung cho báo cáo này" - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Y tế nhanh chóng xin ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển để sắp xếp cuộc họp của Ban trong thời gian sớm nhất để có những chỉ đạo chung cho công tác này.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan yêu cầu Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình khẩn trương rà soát lại các chương trình xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng Luật Dân số để trình Chính phủ, Quốc hội sớm nhất. "Phải quan tâm đến chất lượng, cũng như tiến độ xây dựng dự Luật này một cách kỹ lưỡng" - Bộ trưởng lưu ý.

Các đại biểu dự buổi làm việc của Bộ trưởng Đào Hồng Lan tại Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh, Tổng cục Dân số - Kế hoạch gia đình tiếp tục ổn định tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chức năng đã được giao bình thường trong thời gian chuyển tiếp thành Cục Dân số.

Cùng đó, Tổng cục khẩn trương Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cục Dân số, từ đó mới thống nhất được cơ cấu có bao nhiêu phòng, bao nhiêu đơn vị, chức năng nhiệm vụ mới của các phòng ban thế nào… Đối với các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên vẫn tiếp tục giữ nguyên cho đến hết nhiệm kỳ.

"Chúng tôi chia sẻ với các đồng chí thực hiện nhiệm vụ tăng lên, cách tiếp cận nhiệm vụ mới trong khi kinh phí từ trung ương đến địa phương giảm. Lãnh đạo Bộ mong các đồng chí tập trung tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, phù hợp với bối cảnh mới năng động, sáng tạo. Trong khó khăn chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ càng đáng quý" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Thái Bình

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bo-truong-bo-y-te-dao-hong-lan-cac-can-bo-dan-so-tiep-tuc-lam-tot-nhiem-vu-duoc-giao-trong-boi-canh-moi-169221122193114429.htm