BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG NGUYỄN THANH NGHỊ PHÁT BIỂU TẠI PHIÊN HỌP

Chiều ngày 21/9, tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

Nguồn Quốc Hội: https://etv.quochoi.vn/videos/cac-phien-hop-ubtvqh/2022/9/bo-truong-bo-xay-dung-nguyen-thanh-nghi-phat-bieu-tai-phien-hop/3288