Bộ trưởng Bộ TT & TT Lê Doãn Hợp: Tăng tốc phát triển Công nghiệp phần mềm

Ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đã có nhiều thành tựu rất đáng khích lệ. Năm 2006 doanh thu ngành công nghiệp này đã đạt 350 triệu USD, thu hút 35 ngàn lao động, đạt  tốc độ tăng trưởng trung bình 40%/năm, gấp hơn 3 lần tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành công nghiệp Việt Nam.