Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Dôi dư 21.700 người sau sáp nhập huyện, xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến số cán bộ dôi dư do sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023-2025 là khoảng 21.700 người.

Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Dự kiến giảm 624 đơn vị cấp xã

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã (sáp nhập huyện, xã) giai đoạn 2023-2025 được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, các địa phương rất nỗ lực, quyết liệt để triển khai việc này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại tổ. (Ảnh: Văn Duẩn)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại tổ. (Ảnh: Văn Duẩn)

Theo Bộ trưởng, một yếu tố thuận lợi là Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 đã bao trùm được tất cả các vấn đề và gần như giải quyết hết các vướng mắc khi thực hiện sắp xếp của giai đoạn trước.

Các bộ, ngành đã tập trung ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để giải quyết khó khăn, vướng mắc của giai đoạn trước, trong đó, nhiều địa phương đã năng động, chủ động ban hành các văn bản giải quyết vấn đề này.

Đến nay, có 54/63 địa phương nằm trong diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Cụ thể, có 49 đơn vị cấp huyện phải sắp xếp, dự kiến giảm 12-13 đơn vị cấp huyện. Số cấp xã phải sắp xếp là 1.247, dự kiến giảm 624 đơn vị.

Trong giai đoạn này, có 4 địa phương có số lượng sắp xếp rất lớn là Hải Phòng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, một số địa phương có dấu hiệu chần chừ, chậm chạp, chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong vấn đề này. Thời gian chỉ còn mấy tháng nữa nhưng nhiều địa phương rất chậm, nếu không nhanh sẽ không kịp thời gian 30/9 phải xong.

"Đến thời điểm này mới có 10 địa phương gửi hồ sơ lên Bộ Nội vụ, như vậy sẽ rất khó khăn cho Chính phủ trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội", Bộ trưởng nêu.

Cùng đó, một số địa phương chỉ dựa trên cơ sở là các cơ chế, chính sách của Trung ương chứ không có nghị quyết riêng căn cứ vào thực tiễn của địa phương để giải quyết dôi dư và phương án sắp xếp các tài sản, tài chính dôi dư.

Dôi dư 2.700 tài sản, 21.700 cán bộ, công chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng thông tin thêm, đến thời điểm này, xử lý về tài sản dôi dư còn tồn đọng khoảng 50% của giai đoạn trước. Đây là con số rất lớn. Còn việc giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư của giai đoạn trước được thực hiện tốt, cơ bản giải quyết triệt để, chỉ còn lại khoảng 8%.

Về giai đoạn 2023-2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, dự kiến số lượng tài sản, tài chính, trụ sở dôi dư khoảng 2.700, là số lượng rất lớn so với giai đoạn 2019-2021.

Số cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư ở giai đoạn này dự kiến khoảng 21.700 người, cũng là số lượng phải sắp xếp rất lớn, nếu không có các giải pháp căn cơ sẽ khó khăn để thực hiện.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của Trung ương và Ban Chỉ đạo địa phương đang cố gắng phối hợp chặt chẽ, chủ động phương án ngay từ khi xây dựng đề án để giải quyết vấn đề này.

"Nếu để thực hiện xong mới quay ra sắp xếp, xử lý các vấn đề phát sinh không đồng bộ sẽ rất khó, không thực hiện được", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về một số vướng mắc, Bộ trưởng Trà nêu rõ như vướng mắc về quy hoạch, đánh giá, phân loại đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp. Việc này đang được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tháo gỡ.

Nguyên Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-truong-bo-noi-vu-doi-du-21700-nguoi-sau-sap-nhap-huyen-xa-321946.html