Bộ trưởng Bộ Công Thương thanh minh và nhận trách nhiệm

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Xung quanh việc để xảy ra sốt giá gạo, ngành điện kêu thiếu vốn để đầu tư sản xuất điện nhưng lại đem tiền đầu tư khách sạn, công nghiệp ngày càng thể hiện là nền công nghiệp gia công nhập khẩu lạm phát... Đó là các nội dung các đại biểu tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/226767.asp