Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ trả lời chất vấn về thất thoát ở các dự án

Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hóa, lãng phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ trả lời chất vấn về thất thoát ở các dự án - Ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nào thì Bộ trưởng phụ trách sẽ trả lời chất vấn, kết quả chọn từ cao xuống thấp theo phiếu xin ý kiến, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí về việc chọn người trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Trước đó hôm 10/11, như Đại Đoàn kết đã đưa tin, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến đại biểu về 5 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của 5 vị bộ trưởng: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên - môi trường và Nội vụ.

5 nhóm này đã được chọn từ 16 nhóm vấn đề dự kiến ban đầu qua ý kiến cử tri và sự quan tâm của đại biểu, sau đó xin ý kiến các cơ quan của Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ rồi gửi xin ý kiến đại biểu chọn ra 4 nhóm và tối 10/11 mới tổng hợp xong, ông Phúc cho biết thêm.

Nhóm vấn đề về lĩnh vực đầu tư đã không được chọn. Như vậy, bốn vị Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội là các ông Trần Tuấn Anh, Phùng Xuân Nhạ, Trần Hồng Hà và Lê Vĩnh Tân.

Cả bốn vị đều mới được phê chuẩn tại Quốc hội khóa 14, đều lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội. Các vị phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực sẽ trả lời rõ thêm.

Như thường lệ, tại kỳ họp cuối năm, Thủ tướng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp và thời gian dành cho ông cũng là một buổi như các vị bộ trưởng khác. Trước khi trả lời trực tiếp Thủ tướng sẽ có một các báo cáo chung về các vấn đề nổi lên qua các phiên chất vấn.

“Một đổi mới tại kỳ họp này, các vị đại biểu có thể giơ biển khi muốn tranh luận, các phiên chất vấn có thể sẽ sôi động hơn”.

Về nội dung, nhiều vấn đề được cả cử tri và đại biểu quan tâm đã được đưa vào chương trình chất vấn.

Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hóa, lãng phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vẫn nằm trong nhóm vấn đề này là giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa thích ứng với hội nhập quốc tế, kiểm soát kinh doanh đa cấp, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Chính sách đột phá phát triển ngành ô tô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế. Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thủy điện, thủy lợi và bảo đảm an toàn xả lũ thời gian tới cũng là nội dung ở nhóm thứ nhất.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ trả lời về tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội khóa 13. Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp.

Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.

Thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016 - 2020 cũng là vấn đề dành chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định triển khai các dự án để xảy ra sự cố môi trường. Quản lý xử lý về ô nhiễm môi trường và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Việc quản lý, khai thác tài nghiên, khoáng sản.

Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân là về tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức và đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Các phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng 15/11 và kéo dài trong 2,5 ngày.

M.L.