Bộ trưởng Bộ Công thương kiểm tra 8 đập thủy điện

Trong thời gian từ 27-30/9, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã kiểm tra 8 nhà máy thủy điện: Ry Ninh II, Chư Prông, Ia H’rung, Ia Grai 1, Đắk Srông 3A, Đắk Srông 3B, Đắk Srông 2 và H’Mun.

Bộ trưởng Bộ Công thương kiểm tra 8 đập thủy điện - Ảnh 1

Nhà máy thủy điện Đắk Srông 2

Theo kết quả kiểm tra, cả 8 nhà máy thủy điện đã xây dựng và ban hành phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đối với việc quan trắc đập, còn hai đập là đập Thủy điện Chư Prông và Ia H’rung chưa thực hiện. Trong số 8 đập, Thủy điện Đăk Srông 3A vẫn đang tiến hành kiểm định an toàn đập theo quy định.

N.Dương