Bố trí binh lực của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Phòng không Hải quân Mỹ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Các nhà hoạch định chiến lược của Lầu Năm Góc đã xác định nhiệm vụ phòng thủ tên lửa đạn đạo đang trở thành nòng cốt đối với Hải quân Mỹ, đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, không những để bảo đảm an ninh lãnh thổ Mỹ mà còn bảo đảm an ninh cho các đồng minh.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/TBQD/LA59531/default.htm