Bố trí 5.000 tỷ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Kế hoạch đầu tư công trung hạn bố trí 5.000 tỷ để đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bố trí 5.000 tỷ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành - Ảnh 1

Sáng nay (10/11), với 444/453 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 89,88% tổng số đại biểu Quốc hội ), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trước đó, các đại biểu đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 và Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết được thông qua với mục tiêu cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016- 2020.

Theo Nghị quyết, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương là 1.120.000 tỷ đồng, gồm vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng, trong đó phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ (bao gồm 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 chuyển sang), tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng; vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng.

Về các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia, dự kiến bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới là 43.119 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 29.698 tỷ đồng.

Bố trí 5.000 tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Bố trí 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

N.Mạnh