Bộ Tổng tham mưu phát động thi đua trong thanh niên

QĐND – Sáng 17-4, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” tại Đoàn Nghi lễ quân đội.

Trong dịp này, tuổi trẻ đơn vị đón nhận bằng khen của Tổng cục Chính trị về phong trào hoạt động đoàn.

Tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu cam kết phấn đấu 100% cán bộ đoàn viên, thanh niên mẫu mực về đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, điều lệnh, nghi lễ, chuyên môn âm nhạc, có ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong huấn luyện nghiệp vụ nghi lễ, quân sự, sáng tác phối khí… trong cán bộ đoàn viên, thanh niên; phấn đấu 100% các tổ chức đoàn có sáng kiến, cải tiến trang bị kỹ thuật, nhạc cụ, trong đó có 2 đến 3 sáng kiến, sản phẩm chất lượng tham gia dự thi “Tuổi trẻ sáng tạo” quân đội.

Tin, ảnh: VÂN ANH-THÀNH TRUNG