Bộ TN-MT sẽ thanh tra hàng loạt tỉnh thành về lĩnh vực đất đai

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020".

Bộ TN-MT sẽ thanh tra hàng loạt tỉnh thành về lĩnh vực đất đai - Ảnh 1

Trong 5 năm tới, Bộ TN-MT sẽ tiến hành thanh tra tại 24 tỉnh, thành phố theo các chuyên đề.

Cụ thể, năm 2016 - 2017, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai cấp huyện, xã tại 3 tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, Khánh Hòa. Năm 2018, thanh tra việc quản lý và sử dụng đất tại các KCN, cụm công nghiệp, khu kinh tế tại 6 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ và TP.HCM.

Trong đó, mỗi tỉnh sẽ thanh tra 3 KCN, Khu Kinh tế có dấu hiệu vi phạm. Năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài KCN có dấu hiệu vi phạm pháp Luật Đất đai tại 6 tỉnh Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương và Tây Ninh. Năm 2020, thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý sử dụng đất trồng lúa tại tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Long An và Hậu Giang.

Riêng giai đoạn 2016 - 2017, UBND các tỉnh, TP sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện, xã và việc thực hiện các thủ tục hành chính đất đai ở các cấp từ 1/7/2014 đến thời điểm thanh, kiểm tra. Trong đó, cấp tỉnh thanh, kiểm tra tại 5 huyện và 2 xã; UBND cấp huyện thanh kiểm tra tối thiểu 5 xã mỗi huyện.

Năm 2018, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với khu kinh tế và 2 KCN (nếu có), 2 cụm công nghiệp. Chú trọng các khu, cụm có dấu hiệu vi phạm pháp Luật Đất đai.

Năm 2019, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 20 cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai. Năm 2020, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai cấp tỉnh và 5 huyện trực thuộc.

Bộ TN-MT chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch cụ thể ở địa phương trình UBND cấp tỉnh phê duyệt trước ngày 15/12/2016. Các Sở TN-MT chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả, tiếp nhận và giải quyết các thông tin phản ánh vi phạm ở địa phương về Tổng cục Quản lý Đất đai trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp và báo cáo.