Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận nguyên trạng bộ máy giúp việc Ban Điều hành Đề án 112

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 5/10, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận nguyên trạng bộ máy giúp việc Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112) cùng kết quả của Đề án. Ban Điều hành Đề án 112 được tiếp tục sử dụng các phòng làm việc và phòng lắp đặt thiết bị kỹ thuật hiện có.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/146477