Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

Ngày 6/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII và triển khai nội dung đạo đức, công vụ đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ theo hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu.

Đảng bộ Bộ TN&MT học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII.

(Ảnh: Khương Trung)

Tham dự và truyền đạt, triển khai các nội dung của Hội nghị có các đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương; Đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan trung ương; Đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh thanh tra Bộ TN&MT và các đồng chí cán bộ, đảng viên của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT được phân công học nghị quyết tại các điểm cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh thanh tra Bộ TN&MT cho biết: Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và triển khai nội dung đạo đức, công vụ đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường là hết sức cần thiết, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Đối với Bộ TN&MT, vấn đề tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, thực hiện Nghị quyết mới về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được các Báo cáo viên cấp Trung ương truyền đạt các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng; Kế hoạch 1621-KH/ĐU ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII; cũng như các nội dung về đạo đức công vụ.

Ngay sau hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ viết bản thu hoạch cá nhân, nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết được triển khai đến từng cá nhân, từng đơn vị thiết thực và hiệu quả./.

BL