Bộ Tài chính yêu cầu kiểm soát chặt giá trông giữ xe tham quan, du lịch sau Tết

Sau Tết bắt đầu là thời điểm của Lễ hội diễn ra trên cả nước, nhu cầu đi lại, tiêu dùng phục vụ lễ hội đầu năm có khả năng sẽ có xu hướng tăng. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị cá bộ ngành và địa phương tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá gắn với kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế, phí.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bo-tai-chinh-yeu-cau-kiem-soat-chat-gia-trong-giu-xe-tham-quan-du-lich-sau-tet-3753.media