Bộ Tài chính: Tinh gọn hàng trăm đầu mối để cải cách hành chính

Sáng nay, 12/9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) và công bố chỉ số CCHC năm 2017 của Bộ. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Đề xuất cắt giảm 51,4% điều kiện kinh doanh

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân cho biết: Tính từ 1/1/2017 đến hết ngày 31/8/2018, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 Luật, 2 Nghị quyết; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 71 Nghị định, 11 Quyết định; Soạn thảo và ban hành theo thẩm quyền 210 Thông tư.

Trong đó, có thể kể đến một số văn bản đã tác động mạnh mẽ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và là cơ sở pháp lý để đơn giản hóa TTHC như: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công, ...

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ Tài chính đã ban hành 20 Quyết định công bố 258 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó đã sửa đổi, đơn giản hóa 141 TTHC và bãi bỏ 20 TTHC.

Bên cạnh đó, trình Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 9/10/2017 về phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đề xuất đơn giản hóa đối với 90 TTHC.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đạt 51,4% theo yêu cầu của Chính phủ. Trên cơ sở đó, đã kiến nghị sửa đổi 6 Luật và 16 Nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo ông Quân, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTC ngày 29/6/2018 phê duyệt phương án cắt giảm chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, đề xuất cắt giảm 122/443 báo cáo, đạt 27,53%, vượt mức yêu cầu tại Quyết định số 559/QĐ-TTg là 20%, đề xuất đơn giản hóa 208/443 báo cáo, đạt 46,95%. Đồng thời, xây dựng lộ trình đảm bảo 100% báo cáo được thực hiện theo phương thức điện tử.

Từ những kết quả đó, trong năm 2018, tại Hội nghị Công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018 (APCI 2018), Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ đã công bố báo cáo đánh giá nhóm TTHC thuế đứng thứ nhất, nhóm TTHC hải quan đứng thứ 3 trong 8 nhóm TTHC được đưa vào đánh giá. Theo khảo sát của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), có đến 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan Thuế trong những năm qua.

Tập trung tinh gọn bộ máy

Không chỉ cải cách thể chế và TTHC, vừa qua, Bộ Tài chính cũng tập trung vào cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hợp lý theo nguyên tắc quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Kết quả cụ thể như: Đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, ngày 9/5/2018, đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTC về việc triển khai kế hoạch của Bộ Tài chính về việc sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế; đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-BTC về việc giải thể 43 Phòng giao dịch Kho bạc nhà nước thuộc Kho bạc nhà nước cấp tỉnh; đã ban hành Quyết định về việc giải thể Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh; đã thực hiện sắp xếp, giảm 170/373 tổ/đội của 24 Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Một mảng công việc quan trọng trong cải cách hành chính được toàn ngành Tài chính hết sức quan tâm là hiện đại hóa hành chính. Công tác hiện đại hóa quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua cũng được đẩy mạnh đồng bộ với cải cách thể chế và cải cách TTHC.

Đến nay, đã cập nhật đầy đủ 982 TTHC trên Cổng Thông tin điện tử ngành Tài chính, trong đó 167 TTHC đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 271 thủ tục hành chính đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung. Tổng số đơn vị thuộc Bộ đã triển khai: 5 đơn vị. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm Một cửa điện tử của Bộ: 13.979.641 hồ sơ.

Thống kê cho thấy, lĩnh vực Thuế đã triển khai mở rộng dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên 63/63 tỉnh, thành phố; xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan Thuế tại TP. Hà Nội và TP. HCM; nghiên cứu triển khai thực hiện phương thức điện tử đối với các dịch vụ: dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ cá nhân; dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện.

Lĩnh vực Hải quan tiếp tục duy trì, đảm bảo vận hành thông suốt, ổn định 24/7 hệ thống VNACCS/VCIS. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tính đến 15/8/2018, đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối với 68 TTHC trên 1,4 triệu bộ hồ sơ và trên 23,4 nghìn doanh nghiệp tham gia. Triển khai Cơ chế một cửa ASEAN đã chính thức trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 4 nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan).

Hồng Vân