Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm Nhật Bản về môi trường kinh doanh

Ngày 1/11/2011 tại Tokyo (Nhật Bản), Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã tiếp đại diện lãnh đạo 2 Tập đoàn Sumitomo và Dai-ichi Life- đây đều là các tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Nhật Bản.

Ngày 1/11/2011 tại Tokyo (Nhật Bản), Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã tiếp đại diện lãnh đạo 2 Tập đoàn Sumitomo và Dai-ichi Life- đây đều là các tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của Nhật Bản.

CôngThương - Trong đó Tập đoàn Sumitomo vừa được cấp giấy phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam tháng 10/2011 và Tập đoàn Dai-ichi đã có công ty con hoạt động tại Việt Nam sau khi mua lại Công ty liên doanh Bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh CMG vào năm 2007.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ chúc mừng Tập đoàn Sumitomo lựa chọn Việt Nam là điểm đến trong chiến lược mở rộng kinh doanh của mình. Đồng thời ghi nhận những kết quả kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội, từ thiện của Tập đoàn Dai-ichi Life tại Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường kinh doanh cho các tập đoàn, đồng thời thông báo với đại diện lãnh đạo các tập đoàn bảo hiểm về thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng, sức hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này.

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020 và khi chiến lược này được Thủ tướng chính thức phê duyệt sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực bảo hiểm.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ mong muốn 2 tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm mới phù hợp với người dân và thị trường Việt Nam; đồng thời mở rộng tăng cường đầu tư vào thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu Chính phủ trung và dài hạn của Việt Nam. Đây là thị trường vốn đang được các nhà đầu tư đánh giá có nhiều tiềm năng trong điều kiện Việt Nam đang có chủ trương cắt giảm đầu tư công từ NSNN, mức vốn tài trợ ODA giảm dần…

Đại diện lãnh đạo 2 tập đoàn đều tỏ ý mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc thực hiện xã hội hóa, giảm sức ép của NSNN chi cho lương hưu, đối tượng hưởng chính sách xã hội… từ những thực tế của Nhật Bản.