Bộ Tài chính kiến nghị sửa 3 Luật liên quan đến quản lý chuyên ngành

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung 3 Luật có liên quan đến quản lý chuyên ngành gồm: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Tài chính kiến nghị sửa 3 Luật liên quan đến quản lý chuyên ngành - Ảnh 1

CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Theo đó, các kiến nghị của Bộ Tài chính thực hiện theo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP, Quyết định số 2026/QĐ-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong báo cáo, Bộ Tài chính kiến nghị cụ thể những nội dung sửa đổi tại 3 Luật trên. Các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các Luật theo nguyên tắc: Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc kiểm tra chuyên ngành chỉ thực hiện khi có yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc của người mua hàng, người bán hàng.

Thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro, phân loại doanh nghiệp chấp hành tốt/không tốt pháp luật, phân nhóm mặt hàng có độ rủi ro cao/thấp… để áp dụng mức độ kiểm tra phù hợp. Chuyển căn bản thời điểm kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan, trước khi đưa ra lưu thông.

Bên cạnh đó, cần áp dụng thông lệ quốc tế trong kiểm tra chuyên ngành với các nội dung: Công nhận lẫn nhau; chủ động thừa nhận chứng nhận chất lượng của nước ngoài đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước phát triển cao, thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Thực hiện nguyên tắc kiểm tra, công nhận chất lượng hàng hóa tại các khâu: Sản xuất (từ người sản xuất, nơi sản xuất, người nhập khẩu ở nước ngoài đối với hàng nhập khẩu, ở trong nước đối với hàng xuất khẩu), trước khi đưa ra lưu thông (hàng nhập khẩu), và trong lưu thông.

Để thực hiện thống nhất các nguyên tắc trên, Bộ Tài chính kiến nghị tại các Luật sửa đổi đề nghị giao Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa phải kiểm tra, quy định trình tự, thủ tục kiểm tra, tỷ lệ kiểm tra, áp dụng quản lý rủi ro, miễn giảm kiểm tra, thừa nhận lẫn nhay, xử lý vi phạm hành chính…

N.Linh