Bộ Tài chính: Công bố chính sách áp dụng bình ổn giá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các DN vi phạm có thể bị đình chỉ các mức giá hàng hóa; bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, thu phần chênh lệch giá tăng bất hợp lý vào ngân sách nhà nước; nếu vi phạm nghiêm trọng chính sách bình ổn giá có thể bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109585