Bộ Tài chính chấp thuận đề nghị xăng lên 12.000 đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo tính toán của các nhà nhập khẩu, với giá xăng 92 thành phẩm vận hành quanh ngưỡng 64-65 USD một thùng, doanh nghiệp lỗ trên dưới 1.000 đồng mỗi lít.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=141806