Bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô để Hà Nội phát triển toàn diện

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị, Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tổng kết, bổ sung, sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô theo hướng đảm bảo tính toàn diện, tính đặc biệt thông qua các cơ chế, chính sách vượt trội cho Thủ đô...

Sáng 15/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận số 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW trên địa bàn TP Hà Nội.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới các quận, huyện với 975 đại biểu tham dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

GRDP tăng gấp 1,15 lần mức tăng chung của cả nước

Báo cáo do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày tại hội nghị cho thấy, sau 17 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết và đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội Thủ đô và đóng góp tích cực vào thành tựu chung của vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), cả nước.

Theo đó, kinh tế duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Giai đoạn 2011 - 2020, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tăng 6,83%/năm (gấp 1,15 lần mức tăng chung của cả nước). Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tiếp tục có sự cải thiện, từ mức 120,3 triệu đồng/người năm 2019 lên 128,2 triệu đồng/người năm 2021 (gấp 1,4 lần so với bình quân cả nước và 1,2 lần so với bình quân vùng).

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 106,0% dự toán và có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn là 12,2%/năm. Tổng chi ngân sách địa phương là 752.932 tỷ đồng (đạt 96,0% dự toán) và có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn là 13,1%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố năm 2021 đạt 411.261 tỷ đồng (bằng 40,8% so với tổng số vốn đầu tư toàn xã hội vùng, bằng 13,8% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội cả nước và tăng 2,3% so với năm 2008). Hết năm 2021, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đạt khoảng 326.000 doanh nghiệp. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 27 bậc (từ vị trí 36/63 năm 2011 lên vị trí 9/63 tỉnh, thành phố năm 2020 và tiếp tục nằm trong top 10 của năm 2021). Chỉ số Cải cách hành chính (PAR - INDEX) của thành phố luôn đứng ở top 10 tỉnh/thành phố cao nhất cả nước.

Về phát triển văn hóa- xã hội, toàn thành phố hiện 88% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa và 72,5% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại di tích và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với 5.922 di tích và 1.793 di sản văn hóa phi vật thể. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục mũi nhọn, về số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia đạt 76,9%. Hệ thống các bệnh viện, cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của được nâng lên hằng năm từ 45% năm 2008 lên 71,1% năm 2021 (tăng 25,25%). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố giảm còn 0,16% và thấp hơn nhiều bình quân chung cả nước cũng như và vùng ĐBSH.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Hà Nội đề xuất, kiến nghị các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành sớm xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 15. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch sớm hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch vùng ĐBSH thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với Hà Nội trong việc báo cáo rà soát, đánh giá các chính sách thi hành Luật Thủ đô, đề xuất các chính sách, cơ chế đặc thù để đưa vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đối với các địa phương trong vùng ĐBSH, đề nghị tiếp tục quan tâm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi trong quy hoạch xây dựng và quy hoạch các ngành, lĩnh vực để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trong vùng...

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển toàn diện

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá, trong gần 17 năm qua, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 54-NQ/TW và Kết luận số 13- KL/TW, Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình, đề án và đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của vùng ĐBSH và cả nước.

Để hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị 54- NQ/TW theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững thành phố, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị, Hà Nội bám sát quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để tổng kết, bổ sung, sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô theo hướng đảm bảo tính toàn diện, tính đặc biệt thông qua các cơ chế, chính sách vượt trội cho Thủ đô, tính tiên phong trong giải quyết các mối quan hệ cơ bản trong quản lý phát triển đô thị, tính hiệu quả nhất là trong huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị, TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế- xã hội. Bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới như: Phát triển kinh tế tri thức dựa trên bốn trụ cột của kinh tế tri thức; nghiên cứu và thể nghiệm các mô hình mới, cách làm hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng; khai thác hiệu quả các hành lang phát triển, phát huy vai trò của Hà Nội trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và các hành lang kinh tế liên Vùng và quốc tế; tích hợp hiệu quả với các nhân tố mới, nguồn lực mới từ các cơ chế thí điểm; khai thác cơ hội và chủ động ứng phó với các thách thức Hiệp định thương mại tự do; đón xu thế chuyển dịch các chuỗi cung ứng toàn cầu…

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị trên cơ sở phân vùng hiện nay, Hà Nội đề xuất, gợi mở với Ban Chỉ đạo các kiến nghị về chức năng, nhiệm vụ chính từng địa phương trong vùng; về phương án phân vùng, tiểu vùng, thể chế điều phối vùng, cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng ĐBSH để tăng cường liên kết vùng, khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn vùng và từng địa phương. Đồng thời Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, với đặc thù về vị trí cũng như vai trò của Hà Nội đối với khu vực ĐBSH, với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua, các nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất của TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết nghiên cứu, tổng hợp vào Báo cáo tổng kết Nghị quyết 54 và tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển vùng ĐBSH trong giai đoạn tới.

Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, Nghị quyết mới nếu được ban hành, sẽ cùng với Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là định hướng, cơ sở chính trị quan trọng cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSH phát triển nhanh, bền vững. Điều này sẽ góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội của các tỉnh, thành phố trong Vùng và cả nước./.

Nhóm PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/bo-sung-sua-doi-luat-thu-do-de-ha-noi-phat-trien-toan-dien-615289.html