Bổ sung quy hoạch huyện Thạch Thất, Phú Xuyên

(ĐTCK) Hà Nội vừa bổ sung quy hoạch đối với huyện Thạch Thất và huyện Phú Xuyên. Theo đó, đến năm 2030, Thạch Thất sẽ tập trung phát triển du lịch sinh thái, trong khi huyện Phú Xuyên trở thành khu vực phát triển công nghiệp phụ trợ.

Cụ thể, với lợi thế núi cao, Thạch Thất sẽ tập trung chức năng phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, Thành phố cũng yêu cầu rà soát việc sử dụng đất đối với thị trấn Liên Quan với vai trò là trung tâm hành chính, đồng thời tiến hành kiểm tra đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đối với huyện Phú Xuyên, với lợi thế có nhiều di sản văn hóa, là vùng đất cổ, cửa ngõ phía Nam Thủ đô, sẽ được quy hoạch phát triển công nghiệp có tính chất phụ trợ. Ngoài ra, Thành phố cũng cho phép được hoán đổi chức năng một số ô đất theo đề xuất trong quy hoạch.

Theo chỉ đạo của Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến Trúc có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ các đồ án quy hoạch, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương theo quy định và trình Thành phố phê duyệt chậm nhất trong tháng 12/2013.