Bổ sung quy định về đấu giá nhằm tránh bỏ cọc

Trước tình trạng bỏ cọc sau khi đấu giá, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có những chế tài xử phạt cứng rắn hơn.

Để hạn chế câu chuyện người trúng đấu giá bỏ cọc, nhất là yếu tố lợi ích nhóm, thao túng đấu giá, cần tách biệt giữa tiền đặt trước và tiền đặt cọc. Trong đó, tiền đặt cọc có thể là 20 - 30% giá trúng đấu giá, phải nộp ngay sau khi có kết quả trúng đấu giá. Nếu người trúng đấu giá không nộp thì kết quả bị hủy, cuộc đấu giá tiếp tục được diễn ra. Cần thiết, nên xem xét bổ sung quy định cụ thể theo hướng xử lý hình sự đối với hành vi bỏ cọc đấu giá và có dấu hiệu thao túng, gây rối trật tự, ảnh hưởng xấu đến an ninh kinh tế.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bo-sung-quy-dinh-ve-dau-gia-nham-tranh-bo-coc-206005.htm