Bổ sung quy định để ngăn ngừa các vụ như Formosa, Bauxite Tây Nguyên

Cần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ có liên quan để khắc phục tình trạng 'lỗ hổng' trong kiểm soát công nghệ hiện nay như trường hợp Formosa Hà Tĩnh, Bauxite Tây Nguyên...

Bổ sung quy định để ngăn ngừa các vụ như Formosa, Bauxite Tây Nguyên - Ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra dự luật

Đây là quan điểm của Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường (KH-CN-MT) của Quốc hội đưa ra trong báo cáo thẩm tra dự án luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) trình bày trước Quốc hội sáng nay 7.11.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh đã trình bày Tờ trình về dự án luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Về quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết dự luật bổ sung quy định tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ để hạn chế, ngăn chặn công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng đến môi trường và phát triển bền vững quốc gia.

Một điểm mới khác là dự luật bổ sung quy định về vấn đề chuyển giao công nghệ từ công ty mẹ sang công ty con và giữa các bên có quan hệ liên kết để hạn chế hiện tượng chuyển giá qua hoạt động chuyển giao công nghệ gây thất thu ngân sách nhà nước.

Liên quan việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, dự luật đã sửa đổi cơ chế tự nguyện đăng ký sang cơ chế bắt buộc đăng ký đối với tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước.

Dự luật lần này cũng sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ KH-CN, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, cơ chế phối hợp trong thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ.

Thẩm tra về dự luật này Ủy ban KH-CN-MT cho rằng cần tăng cường trách nhiệm quản lý công nghệ của Bộ KH-CN, các bộ có liên quan trong việc kiểm soát công nghệ tại các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), dự án sử dụng vốn nhà nước.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT Phan Xuân Dũng điều này sẽ tạo điều kiện trong việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến, phù hợp với Việt Nam và khắc phục tình trạng “lỗ hổng” trong kiểm soát công nghệ hiện nay, nhất là đối với việc kiểm tra sau chuyển giao công nghệ như trường hợp Formosa Hà Tĩnh, Bauxite Tây Nguyên, nhà máy nhiệt điện, xăng sinh học...

Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN-MT cho biết ủy ban cơ bản nhất trí với các sửa đổi, bổ sung các quy định để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển gia công nghệ.

Cụ thể là quy định trách nhiệm về thống kê chuyển giao công nghệ theo hướng Bộ KH-CN có các quy định cụ thể về chuyển giao công nghệ, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thu thập thông tin và chia sẻ dữ liệu thống kê về chuyển giao công nghệ cũng như quy định về trách nhiệm của Bộ KH-CN, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong vấn đề này.

Trường Sơn