Bổ sung kinh phí giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung gần 50 tỷ 700 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung.

Bổ sung kinh phí giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung - Ảnh 1

Nhằm tiếp tục khẩn trương hỗ trợ bà con ngư dân nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung gần 50 tỷ 700 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ giải quyết sự cố môi trường tại miền Trung.

Đây là số tiền được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách Trung ương năm 2016. Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định bổ sung 42 tỷ 700 triệu đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2016 để duy trì hệ thống quan sát tàu cá vùng đánh bắt, nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh trong năm 2016; đồng thời thu hồi số kinh phí đã tạm ứng theo quy định.

Đến nay, ngư dân các tỉnh Bắc miền Trung đã và đang được nhận tiền bồi thường thiệt hại. Với sự bổ sung kinh phí lần này chắc chắn sẽ góp phần động viên và tạo thêm nguồn vốn để bà con đầu tư, tái tạo sản xuất, tiếp tục ra khơi bám biển.