Bổ sung hơn 11 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới cho huyện Mê Linh

(DĐDN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND, bổ sung kinh phí từ ngân sách thành phố (nguồn đấu giá quyền sử dụng đất) cho huyện Mê Linh để thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tại các xã Tiến Thắng, Tráng Việt, Chu Phan, Vạn Yên, Đại Thịnh, Thanh Lâm.

Theo đó, trích 11,141 tỷ đồng từ nguồn cấp lại tiền đấu giá đất cho các xã thực hiện chương trình nông thôn mới trong dự toán ngân sách năm 2014 cấp thành phố (tương ứng với số tiền đấu giá quyền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn các xã đã nộp điều tiết về ngân sách cấp thành phố) bổ sung kinh phí cho huyện Mê Linh để thực hiện triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể xã Tiến Thắng gần 5,4 tỷ đồng, Tráng Việt hơn 3,2 tỷ đồng, Chu Phan 491 triệu đồng, Vạn Yên 787 triệu đồng, Đại Thịnh 669 triệu đồng, Thanh Lâm 609 triệu đồng.

T.Kỳ