Bổ sung dự án trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh rộng gần 2ha

Hà Nội bổ sung dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại các ô đất 08-E7 và 07-E7, khu đô thị Cầu Giấy (quận Nam Từ Liêm) với diện tích 1,9ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Nam Từ Liêm.

Theo quyết định, bổ sung 1 dự án, với diện tích 1,9ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Nam Từ Liêm. Đây là dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại các ô đất 08-E7 và 07-E7, khu đô thị Cầu Giấy.

Ngoài ra, điều chỉnh diện tích các loại đất trong năm 2024, gồm đất nông nghiệp 286,12 ha; đất phi nông nghiệp là 2.930,8 ha.

Một dự án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Một dự án trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 thành 132 dự án với tổng diện tích 715,45 ha.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 19/1/2024 (điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 15/4/2024) của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Cũng trong tháng 6/2024, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Theo đó, bổ sung 1 dự án với diện tích 4 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ. Đây là dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước (Dự án X4). Dự án nằm ở Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quan-nam-tu-liem-bo-sung-du-an-tru-so-cuc-quan-ly-xuat-nhap-canh-rong-gan-2ha-post1649180.tpo