Bổ sung dự án khu đô thị hơn 252 hécta vào danh mục thu hồi đất

UBND tỉnh mới đây ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 15-4-2024 của HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 1).

Quyết định giao Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đến quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định. Giao UBND huyện Xuân Lộc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và môi trường trong hồ sơ trình HĐND tỉnh về danh mục các dự án thu hồi đất vào kỳ họp cuối năm 2024 của HĐND tỉnh; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm khi dự án đủ điều kiện triển khai gửi về Sở Tài nguyên và môi trường để tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tại Nghị quyết số 02 nói trên, HĐND tỉnh thống nhất bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hồ Núi Le với diện tích hơn 252 hécta tại thị trấn Gia Ray và xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc. Nghị quyết giao UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ đảm bảo tính chính xác, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trước khi đưa vào danh mục dự án có sử dụng đất để thực hiện các trình tự thủ tục; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để triển khai thực hiện dự án...

Hoàng Lộc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/bo-sung-du-an-khu-do-thi-hon-252-hecta-vao-danh-muc-thu-hoi-dat-a5133fb/