Bổ sung đối tượng được miễn trừ gia cảnh

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Theo Thông tư số 62 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập từ đầu tư vốn, nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu và chỉ phải nộp thuế thực chuyển nhượng số cổ phiếu này...

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009040111319326P0C1002/bo-sung-doi-tuong-duoc-mien-tru-gia-canh.htm