Bổ sung Danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung 3 khu vực khoáng sản đá granit ốp lát tại tỉnh Khánh Hòa vào Danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Ảnh Internet

3 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản là: Khu vực Suối Tiên, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tổng diện tích 13,8 ha; Khu vực Vạn Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tổng diện tích 22 ha; Khu vực Vạn Thắng, xã Vạn Thắng và Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tổng diện tích 10 ha.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT thực hiện cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Trần Tuyết