Bổ sung chương trình khung về đào tạo kỹ sư định giá xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Chi tiết...