Bổ sung 9 trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Các trường hợp này được Bộ TN&MT đề xuất nêu tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân mới đây.

Theo đó, ngày 3/1/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi). Tại Dự thảo lần này, với 236 điều, 16 chương, Bộ TN&MT đã dày công đưa nhiều nội dung mới vào Dự thảo nhằm bao quát những vấn đề thực tiễn đã và đang diễn ra.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

1- Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

2- Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm;

3- Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền hoặc không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, công khai tại thời điểm giao đất, cho thuê đất;

4- Đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê mà người được giao đất, thuê đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này;

5- Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

6- Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

7- Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

8- Đất sản xuất nông nghiệp không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng;

9- Đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư và tiền thuế tăng thêm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 147 của Luật này.

Việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư và tiền thuế tăng thêm theo quy định tại khoản này phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12 của năm phát hiện vi phạm, quá thời hạn này mà người sử dụng đất không nộp tiền thì Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp chậm tiến độ quá 48 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Dự thảo nêu rõ, việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo thống kê, tính đến hết năm 2022, tại TP Hà Nội với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án loại khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND TP; 59 dự án chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định.

Lũy kế, với tổng số 404 dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, có 109 dự án với tổng diện tích 326 ha đất, chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các vi phạm, đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai; 44 dự án với tổng diện tích 2.607 ha đất, UBND TP xem xét thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án;

Xem toàn văn Dự thảo Luật Đất đai >>>Tại đây

Chí Kiên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/thuong-truong/bo-sung-9-truong-hop-thu-hoi-dat-do-vi-pham-phap-luat-ve-dat-dai-d189177.html