Bổ sung 88,6 triệu USD thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở

  Chiều nay, 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp.

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp.

  Đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải, tránh lãng phí

  Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại tờ trình số 427/TTr-CP, Chính phủ đã trình UBTVQH cho ý kiến về phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng trong tổng số 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 CTMTQG.

  Bên cạnh đó, bổ sung 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2021-2025 của CTMTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, nguồn bổ sung từ kế hoạch vốn nước ngoài chưa phân bổ (90.342,102 tỷ đồng).

  Đồng thời, trình UBTVQH cho ý kiến về phương án phân bổ số vốn này cho 16 tỉnh tham gia Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

  Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung trên, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của QH cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 CTMTQG cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

  Trong đó, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2.497,732 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng; CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng.

  Đối với số chưa phân bổ 444,407 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ, trình UBTVQH theo đúng quy định.

  Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Phú Cường, Ủy ban Tài chính ngân sách của QH cũng nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) trong KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài của ngân sách Trung ương là 2.050 tỷ đồng cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

  Ủy ban Tài chính – Ngân sách cơ bản nhất trí với các nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn ngân sách Trung ương cho giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để thực hiện 3 CTMTQG như Tờ trình của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc.

  Một là, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đã được quy định trong Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 và các Nghị quyết của QH phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

  Hai là, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải, tránh lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

  Ba là, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, trùng lặp các nhiệm vụ chi; bảo đảm cơ cấu chi đầu tư, chi thường xuyên một cách hợp lý; chi tiết đến nhiệm vụ trọng tâm và đảm bảo trong phạm vi tổng mức vốn từng chương trình; không vượt quá mức vốn QH đã quyết nghị tại các Nghị quyết số 29/2021/QH15, Nghị quyết 34/2021/QH15 và Nghị quyết 40/2021/QH15.

  Việc giải ngân vốn phải đảm bảo đúng tiến độ

  Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ quan điểm nhất trí với các đề nghị của Chính phủ. Tuy nhiên, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị việc giải ngân vốn phải đảm bảo đúng tiến độ vì đã sang năm thứ 3 thực hiện.

  “Hiện cơ sở vật chất của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới còn nhiều hạn chế khó khăn, các công trình thủy điện thủy lợi và giãn dân đầu tư chung đều đang chậm nên đồng bào dân tộc mong sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tránh việc chuyển nguồn sang năm sau”, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cho hay.

  Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH cho biết, Ủy ban Pháp luật đã cùng với Ủy ban Tài chính ngân sách tiến hành thẩm tra những nội dung Chính phủ trình. Việc Chính phủ trình là đúng thẩm quyền nên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH thống nhất với các phương án đề xuất như Ủy ban Tài chính ngân sách của QH.

  Tại phiên họp, với 100% các Ủy viên UBTVQH tán thành, UBTVQH đã biểu quyết thông qua phương án phân bổ 7.497,732 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 CTMTQG cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

  Trong đó, CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 2.497,732 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững là 2.000 tỷ đồng; CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 3.000 tỷ đồng.

  Đối với số chưa phân bổ 444,407 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBTVQH đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ, trình UBTVQH theo đúng quy định.

  UBTVQH nhất trí cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) trong KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

  Thống nhất phương án phân bổ chi tiết số vốn KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài của ngân sách Trung ương là 2.050 tỷ đồng cho các địa phương theo đề xuất của Chính phủ.

  Tường Minh

  Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bo-sung-886-trieu-usd-thuc-hien-chuong-trinh-dau-tu-phat-trien-mang-luoi-y-te-co-so-post459984.html