UBND tỉnh sẽ quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa

UBND tỉnh sẽ quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa

Phụ huynh, giáo viên được lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh

Phụ huynh, giáo viên được lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh

Địa phương tự quyết định việc chọn sách giáo khoa mới lớp 1

Địa phương tự quyết định việc chọn sách giáo khoa mới lớp 1

SGK lớp 1: Liệu có hết độc quyền?

SGK lớp 1: Liệu có hết độc quyền?

Tổng Chủ biên, Chủ biên một số sách giáo khoa, hóa ra lại là…người quen sao?

Tổng Chủ biên, Chủ biên một số sách giáo khoa, hóa ra lại là…người quen sao?

Bộ GD&ĐT công bố 32 sách giáo khoa lớp 1: Ưu thế thuộc về NXB Giáo dục

Bộ GD&ĐT công bố 32 sách giáo khoa lớp 1: Ưu thế thuộc về NXB Giáo dục

32 cuốn sách giáo khoa: Chờ hướng dẫn lựa chọn

Sách giáo khoa mới không là pháp lệnh như sách cũ

'Làm toán' với sách giáo khoa mới

Thẩm định sách giáo khoa lớp 1: Những bộ sách nào được thẩm định là 'đạt' ?

Bộ GD&ĐT chính thức công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 mới

32 sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng trong chương trình GDPT mới

Công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức đối thoại nếu các tác giả sách giáo khoa có nhu cầu

Công bố 32 sách giáo khoa mới lớp 1

Nóng: Bộ GD&ĐT công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Công bố SGK mới, UBND các tỉnh sẽ chọn cho học sinh

Bao giờ công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 mới?

Chiều nay, Bộ Giáo dục công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa mới

Vì sao có những cuộc tranh cãi 'nảy lửa' trong Hội đồng thẩm định sách giáo khoa

SGK lớp 1 của TP HCM có thể dùng trong năm tới