Bỏ quy định chỉ tuyển bác sĩ có hộ khẩu TPHCM

UBND TPHCM mới ra quyết định, kể từ ngày 1.11.2017, các bệnh viện có thể tuyển dụng bác sĩ và nhân viên y tế không có hộ khẩu thường trú tại TPHCM.

Bỏ quy định chỉ tuyển bác sĩ có hộ khẩu TPHCM - Ảnh 1

Bác bỏ quy định chỉ tuyển nhân viên y tế có hộ khẩu TPHCM sẽ giúp các bệnh viện tuyến huyện dễ tuyển dụng hơn (ảnh K.Q)

UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản, theo đó bãi bỏ Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 6 và nội dung “bản sao hộ khẩu thường trú” tại điểm c Khoản 1 Điều 7 của Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 4/2/2016 của UBND TPHCM.

Theo đó, điều kiện “có hộ khẩu thường trú TPHCM” tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND cũng được bãi bỏ khi tuyển dụng công chức và xếp lương bổ nhiệm ngạch của các sở ngành.

Như vậy, các bệnh viện công lập, cả bệnh viện thành phố như Bệnh viện bệnh phổi và lao Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện tâm thần, Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2… và các bệnh viện quận, huyện vốn rất khó tuyển bác sĩ có hộ khẩu thường trú tại thành phố đã được tháo gỡ khó khăn.

Khương Quỳnh