Bộ Quốc phòng kiểm tra chấp hành điều lệnh tại Quân đoàn 4

  Ngày 22-8, đoàn kiểm tra số 03 của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Bùi Hồng Quang, Phó cục trưởng Cục Quân huấn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chấp hành điều lệnh tại Quân đoàn 4.

  Tham gia kiểm tra là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc 4 cơ quan Quân đoàn 4. Nội dung kiểm tra tập trung vào nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội; các văn bản, chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và nghi lễ trong quân đội.

  Thiếu tướng Bùi Hồng Quang chủ trì kết luận kiểm tra tại sở chỉ huy Quân đoàn 4.

  Thiếu tướng Bùi Hồng Quang chủ trì kết luận kiểm tra tại sở chỉ huy Quân đoàn 4.

  Kiểm tra điều lệnh đội ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Tham mưu Quân đoàn 4.

  Kiểm tra điều lệnh đội ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Tham mưu Quân đoàn 4.

  Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá đơn vị đạt khá. Biểu dương Quân đoàn và các cơ quan đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch, mục đích, yêu cầu kiểm tra và bảo đảm thời gian, quân số. Cán bộ, nhân viên nhận thức đầy đủ, nắm chắc và duy trì nghiêm điều lệnh, điều lệnh quản lý bộ đội, quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; Từng cơ quan tổ chức và duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện tại chức, đặc biệt là huấn luyện điều lệnh. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đoàn kiểm tra đề nghị quân đoàn, cùng với duy trì tốt nền nếp huấn luyện, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định về mọi mặt và sẵn sàng chiến đấu cao.

  Tin, ảnh: LÊ CẦU

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-kiem-tra-chep-henh-dieu-lenh-tai-quan-doen-4-703416