Bỏ qua chip 8 lõi, AMD “nhảy thẳng” lên BXL 12 lõi

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Theo lộ trình mới nhất của AMD, dự kiến bộ xử lý (BXL) 12 lõi (tên mã là Magny-Cours) sẽ xuất xưởng ngay trong nửa đầu năm 2010.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9999&t=pcolarticle