Bộ phim đã không tính đến yếu tố khả thi

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Làm phim này có thuận lợi hơn các tác phẩm điện ảnh khác là được đầu tư nhiều tiền nhưng cũng sẽ phải chịu áp lực rất nặng cả về phía xã hội. Nếu chọn một bộ phim của một thời kỳ lịch sử mà chúng ta chưa hiểu nhiều về nó thì thật khó

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/3/147098