Bộ óc lớn không làm cho bạn thông minh hơn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những liên hợp thần kinh là những chỗ nối giữa những dây thần kinh, nơi mà những tín hiệu điện tử từ một tế bào được truyền qua một loạt những sự chuyển đổi hóa sinh đến các nơi kế tiếp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=67020