Bộ NN-PTNT thử nghiệm thuốc kích thích tăng trưởng trên rau

Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) phối hợp với một số đơn vị liên quan tiến hành thí nghiệm phun thuốc kích thích tăng trưởng cho rau tại Gia Lâm - Hà Nội. Việc tiến hành thí nghiệm lần này được mở rộng trên diện tích 1.000m², trên cây rau xà lách