Bộ NN-PTNT khẳng định nước mắm an toàn

Ngày 31/10, Bộ NN-PTNT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông tin về chất lượng nước mắm theo chỉ đạo ngày 22/10 của Thủ tướng.

Bộ NN-PTNT khẳng định nước mắm an toàn - Ảnh 1

Theo Bộ NN-PTNT, sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đã thành lập tổ công tác liên ngành, bao gồm đại diện của Bộ Y tế, Bộ Công thương để rà soát, bổ sung một số thông tin có liên quan về chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nước mắm.

Bộ NN-PTNT cho biết, theo tài liệu của nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu, kiểm soát an toàn thực phẩm có uy tín, asen có thể tồn tại dưới dạng hữu cơ và vô cơ.

Asen hữu cơ không gây độc cho người, vì vậy không cần đánh giá mức độ nguy hại và quy định giới hạn tối đa trong thực phẩm (đặc biệt là sản phẩm nước mắm với mức nhập lượng tiêu thụ hàng ngày rất thấp).

Trong khi đó, asen vô cơ (còn gọi là thạch tín) gây độc cho con người, do vậy, có quy định giới hạn tối đa (hàm lượng an toàn) trong thực phẩm.

Cũng theo Bộ NN-PTNT, hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể về khái niệm nước mắm truyền thống (hay còn gọi là nước mắm nguyên chất, nước mắm cốt) và nước mắm pha chế từ nước mắm truyền thống (còn gọi là nước mắm công nghiệp).

Điều này đang dẫn đến các cách hiểu rất khác nhau về nước mắm truyền thống. Vì vậy để đảm bảo minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ sẽ rà soát Tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003) để làm rõ khái niệm nước mắm truyền thống, phân biệt với các loại sản phẩm khác pha chế từ nước mắm.

Bộ cũng cho biết kết quả thanh, kiểm tra cho thấy hiện nay, một số cơ sở sản xuất chỉ thể hiện thông tin về hàm lượng đạm tổng trên nhãn, không công bố hàm lượng đạm axit amin hay đạm amoniac, hoặc công bố không trung thực hàm lượng đạm trên nhãn. Ngoài ra, đối với các cơ sở SX nước mắm sử dụng phụ gia thì việc thể hiện các thông tin về các loại phụ gia đã được sử dụng trong quá trình SX cũng chưa minh bạch, như: thể hiện không đầy đủ các loại phụ gia sử dụng; chỉ thể hiện mã số ký hiệu phụ gia; thể hiện các nội dung trên nhãn không đúng kích cỡ, vị trí theo quy định nên rất khó nhận biết…