Bổ nhiệm Viện trưởng Viện KHKT Bưu điện

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa công bố quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Bưu điện.

Giám đốc Học viện đã ký quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Đại, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHKT Bưu điện giữ chức vụ Viện trưởng Viện KHKT Bưu điện.

Ngày 9/9, Giám đốc Học viện Vũ Văn San đã trao quyết định và phát biểu khẳng định: “Đồng chí Đỗ Trọng Đại là cán bộ có năng lực và tấm huyết, đã có nhiều năm công tác và đóng góp cho Viện KHKT Bưu điện và Học viện trong thời gian qua.

Mong muốn dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đỗ Trọng Đại, tập thể cán bộ của Viện KHKT sẽ kế thừ truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo xây dựng Viện KHKT Bưu điện không ngừng phát triển, vươn lên trở thành đơn vị nghiên cứu chủ lực của ngành Thông tin và Truyền thông”.

Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh, đây là bước kiện toàn tổ chức theo Quyết định 879/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Đồng chí Đỗ Trọng Đại, sinh năm 1962, là cán bộ có nhiều năm công tác, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện trong suốt chặng đường qua.

QA