Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 23-6, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) công bố quyết định bổ nhiệm ông Phùng Đình Thực, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc Petrovietnam từ ngày 1-7 theo phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2443/VPCP-TCCV ngày 16-4. Ông Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam thay mặt HĐQT ký quyết định trên vào ngày 21-4.

    Trước đó, ngày 13-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Phùng Đình Thực (Phó Tổng giám đốc Petrovietnam) và ông Vũ Khánh Trường (Trưởng ban Luật và Quan hệ quốc tế, Petrovietnam) giữ chức Ủy viên HĐQT tập đoàn kể từ ngày 13-4.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=150641&sub=130&top=37